Inžinierska stavba

Definícia

Inžinierska stavba je akákoľvek stavba, ktorá bola navrhnutá, vybudovaná alebo je v súčasnosti využívaná na riešenie inžinierskych úloh, teda na podporu a zabezpečenie dopravy, zásobovania vodou, energetiky, telekomunikácií a podobne.

Popis

Samotný pojem naznačuje, že ide o stavby, ktoré boli navrhnuté, vybudované a sú využívané na riešenie technických, praktických a inžinierskych problémov. 

Inžinierske stavby sa líšia od iných stavieb tým, že sú zvyčajne vybudované s cieľom dosiahnuť určitý technický cieľ a zabezpečiť funkčnosť systému, ktorý má slúžiť verejnosti. Tieto inžinierske stavby majú významný vplyv na hospodárstvo a infraštruktúru Slovenska a sú dôležité pre zabezpečenie spoľahlivého zásobovania obyvateľstva a podporu hospodárskeho rozvoja krajiny.

Čo spadá pod inžinierske stavby?

Príklady inžinierskych stavieb zahŕňajú mosty, tunely, priehrady, nádrže na vodu, elektrárne, telekomunikačné veže, diaľnice, letiská a železničné trate. 

Na Slovensku existuje množstvo inžinierskych stavieb, ktoré boli vybudované v minulosti, prípadne sa neustále budujú a sú v súčasnosti využívané.

Príklady inžinierskych stavieb na Slovensku

  • Most SNP v Bratislave
  • Vodná nádrž Liptovská Mara
  • D1 diaľnica
  • Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock.com


Share this article