Drobná stavba

Definícia

Stavebný zákon klasifikuje drobné stavby ako „stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) podľa § 139b ods. 7 stavebného poriadku.

Popis

Drobná stavba svojim účelom a charakterom neovplyvňuje životné prostredie. Patria medzi ne napríklad altánky, garáže, prístrešky, práčovne, pivnice, úschovne kočíkov či úschovne bicyklov a podobne. Plocha však nesmie presahovať určité parametre, ktoré sa nachádzajú v stavebnom zákone.

Aj drobnú stavbu je vždy potrebné nahlásiť

Ak sa chystáte postaviť si na svojom pozemku drobnú stavbu, mali by ste ju vopred písomne ohlásiť príslušného stavebnému úradu. 

Aby išlo o drobnú stavbu, musíte dodržať tieto rozmery:

  • Prízemné stavby: plocha nesmie presiahnuť 25 m2 a výšku 5 m,
  • Podzemné stavby: plocha nesmie presiahnuť 25 m2 a hĺbku 3 m.

Stavebné práce by mali byť začaté najneskôr do dvoch rokov od doručenia vyjadrenia stavebného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Share this article