04.05.2021

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. štvrťrok 2021


V prvom štvrťroku 2021 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave takmer 1,95 mil. m². 64 % z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 36 % kancelárske priestory v štandarde B.

V priebehu prvého štvrťroka 2021 bola na trh pridaná jedna nová kancelárska budova Sky Park s celkovou plochou 30 000 metrov štvorcových. Do konca roka čaká na dokončenie ďalších 5 projektov triedy A s celkovou plochou viac ako 48 000 metrov štvorcových.


Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, približne 4% budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 13% sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 83% z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (alebo okolo 1,6 mil. m2).

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 35 budov (v celkovej výmere takmer 678 tisíc m2 alebo 35 % z celkového objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM. V prvom štvrťroku tohto roka nadobudli zelený certifikát BREEAM Very Good aj budovy myhive/Vajnorská Tower 1 a myhive/Vajnorská Tower 2. V príprave pre certifikát BREEAM je aj budova Nivy Tower.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v prvom štvrťroku 2021 celkovú výmeru cca. 58.700 m2, čo predstavuje 128% nárast prenajatých plôch v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka. Nové nájmy predstavujú 25 %, prerokovania súčasných nájmov 23 %, pred-prenájmy 51 % a expanzie predstavovali 2 % všetkých transakcií.

Najväčšia transakcia v tomto štvrťroku je nová zmluva 5 000 metrov štvorcových vo verejnom sektore, veľvyslanectve, obchodnej komore a diplomatickom sektore, ako aj 6 transakcií v rozmedzí od 1 000 do 4 999 metrov štvorcových a 7 transakcií v rozsahu veľkosti 500 - 999 metrov štvorcových.

Väčšina prenajatých priestorov v tomto štvrťroku bola prenajatá v rámci sektora Ostatné (55%), nasleduje verejný sektor, veľvyslanectvo, obchodná komora a diplomacia(15%) a sektor profesionálnych služieb (9%).

Najvýznamnejšie transakcie za 1. štvrťrok 2021

Kancelárska budovaVýmera (m2)SektorDruh transakcie
Landerelova 12 PC III5,000Verejný sektor/Veľvyslanectvo/Obchodná komora a DiplomaciaNová zmluva
Westend Gate2,350Verejný sektor/Veľvyslanectvo/Obchodná komora a DiplomaciaPrerokovanie
City Business Center I1,570Reklama/MédiaPrerokovanie
Apollo Business Center II - HB Reavis1,535Výroba/StavebníctvoPrerokovanie
City Business Center I1,280Spotrebný tovarNová zmluva
Twin City A1,250Farmaceutické službyPrerokovanie
Westend Gate1,000Profesionálne službyPrerokovanie
Park One740Verejný sektor/Veľvyslanectvo/Obchodná komora a DiplomaciaNová zmluva
Lakeside Park I666Profesionálne službyPrerokovanie
Galvaniho Business Center IV650Výroba/StavebníctvoPrerokovanie

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave sa zvýšila na 12,57 % z 11,13 % v predchádzajúcom štvrťroku. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v „Centre mesta“ CC (6,47 %), nasleduje “vnútorné mesto” IC (10.17%), okrajová časť mesta OC (14.84%), CBD (15.85%) a južné nábrežie zaznamenáva najvyššiu mieru neobsadenosti 16.98%. Miera neobsadenosti je v prvom štvrťroku 2021 najvyššia od roku 2014. Dôvodom však nie je iba súčasná situácia pandémie koronavírusu, ale aj dokončenie viacerých kancelárskych nehnuteľností, ktoré neboli kompletne pred-prenajaté.

Nájomné (prime rent)

Nájomné (prime rent) sa oproti minulému štvrťroku mení na 16,50 EUR/m2/mesiac.

Kompletné tlačové srávy

Pre viac informácií, prosím kontaktujte nás.

Share this article

Mgr. Zuzana Gurová
Mgr. Zuzana Gurová
Head of Marketing, Slovakia

Zuzana is marketing professional with over 8 years of experience in Marketing & PR at real estate sector. She is responsible for Marketing, PR and Business Development activities at Cushman & Wakefield Slovakia.